Trang chủ / Sản phẩm

  • Danh mục

    Chứng nhận chất lượng


    Hỗ trợ khách hàng
         Tư vấn - Hỏi & Đáp
     
     
     

        Tỷ giá ngoại tệ
        Giá vàng
        Thời tiết
        Chứng khoán

    Thống kê website
            Lượt truy cập: 3107742
            Online: 0000013

  •  

    Mã sản phẩm:   3010217
    Tên sản phẩm:   UKH 240
    Nhà sản xuất:   Phoenix Contact
    Giá:  
    Số lượng có sẵn:   30

    Mô tả sản phẩm:  
    Terminal block 70 - 240 mm², dòng 415A, rộng 36mm, màu xám, có sẵn

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Sản phẩm cùng loại
    Mã số: 3001501 UK 3 N
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    Đầu nối dây 2.5 mm²

    Terminal block 2.5 mm²

    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: URTK/S - 311087
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    URTK/S - 311087
    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: 0441083 USLKG 3
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    Ground terminal block 2.5 mm²

    Ground terminal block 2.5 mm²

    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: 0441504 USLKG 5
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    Ground terminal block 4 mm²

    Ground terminal block 4 mm²

    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: 0442079 USLKG 6 N
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    Ground terminal block 6 mm²

    Ground terminal block 6 mm²

    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: 3003923 USLKG10 N
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    Ground terminal block 10 mm²

    Ground terminal block 10 mm²

    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: 0443023 USLKG 16 N
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    Ground terminal block 16 mm²

    Ground terminal block 16 mm²

    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: 3006153 UIK 16
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    Đầu nối dây 4-16 mm²

    Terminal block 4-16 mm²

    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: 3101016 MTK
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    Disconnect terminal bằng dao cắt

    Disconnect terminal bằng dao cắt

    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: 3004126 UK 5-HESILED 24
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    Cầu nối dây cầu chì cho dây 4 mm²

    Cầu nối dây cầu chì cho dây 4 mm²

    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: 3004100 UK 5-HESI
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    Cầu nối dây cầu chì

    Cầu nối dây cầu chì

    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: 3004362 UK 5 N
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    Đầu nối dây 4 mm²

    Terminal block 4 mm²

    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: 2774017 UKK 5
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    Cầu nối dây 2 tầng cho dây 4mm²

    Cầu nối dây 2 tầng cho dây 4mm²

    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: 2770011 UKK 3
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    Cầu nối dây 2 tầng cho dây 2.5mm²

    Cầu nối dây 2 tầng cho dây 2.5mm²

    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: 3010217 UKH 240
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    Đầu nối dây 70 - 240 mm²

    Terminal block 70 - 240 mm²

    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: 3010110 UKH 150
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    Đầu nối dây 50-150 mm²

    Terminal block 50-150 mm²

    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: 3010013 UKH 95
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    Đầu nối dây 35-95 mm²

    Terminal block 35-95 mm²

    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: 3009118 UKH 50
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    Đầu nối dây 50 mm²

    Terminal block 50 mm²

    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: 3006182 UIK 35
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    Đầu nối dây 0.75-35 mm²

    Terminal block 0.75-35 mm²

    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: 3004524 UK 6 N
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    Đầu nối dây 6 mm²

    Terminal block 6 mm²

    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: 3005073 UK 10 N
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    Đầu nối dây 10 mm²

    Terminal block 10 mm²

    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: UK 2,5 N- 3003347
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    Đầu nối dây 2.5 mm²

    UK 2.5 N

    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: UK 16N - 3006043
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    UK 16N - 3006043
    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: UK 35 N - 3008012
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    UK 35 N - 3008012
    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: UKH 50 - 3009118
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    UKH 50 - 3009118
    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: 3010013
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    UKH 95
    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email
    Mã số: UKH 150 - 3010110
    Hãng sản xuất:
    Lượt xem:
    UKH 150 - 3010110
    Giá:
    Số lượng có sẵn: 0

    Đặt hàng Đặt hàng   Gửi email Gửi email