|

Thiết kế giải pháp, cung cấp vật tư, lắp đặt, thi công và chạy thử hệ thống Process Control System, Fire and Gas System and Emergency Shutdown system


Thiết kế giải pháp, cung cấp vật tư, lắp đặt, thi công và chạy thử hệ thống Process Control System, Fire and Gas System and Emergency Shutdown system bao gồm:
- Thiết kế giải pháp, cung cấp vật tư,
- Lắp đặt, thi công và chạy thử hệ thống Process Control System, Fire and Gas System and Emergency Shutdown system


CÁC DỰ ÁN KHÁC

copyright
© 2017 All rights reserved
contacts
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN
Lầu 3, Tòa nhà ITD, Số 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Telephone:
+8428 37701051
Fax:
+8428 37701053
E-mail:
info@tantien.com.vn