|

Dự án


Cung cấp và nâng cấp hệ thống kiểm soát PLC từ Simatic S5 to S7-400 và Cemat lên V9.0 - Nhà máy Siam

Cung cấp và nâng cấp hệ thống kiểm soát PLC từ Simatic S5 to S7-400 và Cemat lên V9.0 - Nhà máy Siam

Xem chi tiết

Cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải đầu ra tự động và lưu lượng kênh hở cho Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2

Cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải đầu ra tự động và lưu lượng kênh hở cho Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2

Xem chi tiết

Cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc chất lượng nước thải tự động - Nhà máy chế biến cao su Phú Bình

Cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc chất lượng nước thải tự động - Nhà máy chế biến cao su Phú Bình

Xem chi tiết

Nâng cấp phần mềm và phần cứng cho Hệ thống điều khiển 3 lines chế biến trên dây chuyền KHS - Nhà máy Masan Hậu Giang

Nâng cấp phần mềm và phần cứng cho Hệ thống điều khiển 3 lines chế biến trên dây chuyền KHS - Nhà máy Masan Hậu Giang

Xem chi tiết

Hệ thống điện PMS - Trung hạ thế

Hệ thống điện PMS - Trung hạ thế

Xem chi tiết

SHIP SHORE LINK

Hệ thống kết nối tàu bờ Ship Shore Link

Xem chi tiết
Total : 10 Pages 1/2 : [ 1 ] [ 2
copyright
© 2017 All rights reserved
contacts
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN
Lầu 3, Tòa nhà ITD, Số 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Telephone:
+8428 37701051
Fax:
+8428 37701053
E-mail:
info@tantien.com.vn